Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zgłoszenie
Promocja została przedłużona i obowiązuje do 31.01.2020 lub do wyczerpania puli kart. Termin wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 07.02.2020


DANE OSOBOWE

* *
* *
* *
* *
* *

INFORMACJE O PRODUKCIE BRAUN

*
* *
* *
* *


* Wgraj skan paragonu / faktury (PDF lub JPG, waga do 1Mb)
* Zgłaszam swój udział w Promocji „Święta z Braun i Decathlon” (dalej: PROMOCJA), której dotyczy REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Święta z Braun i Decathlon”. (dalej: Regulamin)

Objaśnienie: Użyte w dalszej części niniejszego dokumentu pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

OPINIA O PRODUKCIE (max.250 znaków)


* Zgłaszam swój udział w Promocji „Święta z Braun i Decathlon” (dalej: PROMOCJA).


* Oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z Regulaminem, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem, współpracownikiem, ani przedstawicielem ORGANIZATORA lub KOORDYNATORA , a także członkiem ich najbliższej rodziny, pracownikiem podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu PROMOCJI oraz wstępnym i zstępnym wyżej wymienionych.

* Oświadczam, iż mam ukończone 18 lat i spełniam również pozostałe warunki uczestnictwa w PROMOCJI określone w Regulaminie.

* Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: ADMINISTRATOREM moich ww. danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji PROMOCJI jest Spółka Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, KRS: 0000210289, NIP: 5213289895, REGON: 015731717, współpracująca w tym zakresie ze Spółką Procter & Gamble International Operations SA z siedzibą w Genewie, 47 Route de Saint-Georges, CH-1213 Petit Lancy SWITZERLAND, , oraz, że ADMINISTRATOR powierza ich przetwarzanie w tym zakresie i celu KOORDYNATOROWI, tj. Spółce TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań, KRS 0000255462, NIP 7831614725, REGON 300281544, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 60 000,00, tel./fax 061 830 00 95, braun@tqg.pl.

* Oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z Polityką ochrony prywatności konsumentów ADMINISTRATORA udostępnioną na stronie: https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml oraz potwierdzam, że otrzymałem od ADMINISTRATORA wszystkie informacje w ramach dopełnienia przez ADMINISTRATORA wobec mnie obowiązku informacyjnego, a podane w § 5 Regulaminu.

Aby lepiej dopasować komunikację do Twoich potrzeb, zintegrujemy dane (Gromadzimy i możemy łączyć informacje, jakie uzyskujemy ze źródeł dostępnych komercyjnie lub jakie otrzymujemy od użytkownika, gdy ten dzwoni do nas albo odwiedza nasze strony bądź aplikacje, gdy korzysta z naszych urządzeń i gdy ogląda nasze reklamy online.) podane przez Ciebie powyżej z innymi danymi, które zebraliśmy o Tobie z innych źródeł oraz od stron trzecich.

* Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że: Jeżeli chcę wziąć udział w PROMOCJI dobrowolnie zgłaszam w niej swój udział podając swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dowód zakupu czy data urodzenia, a brak ich podania może uniemożliwić ORGANIZATOROWI lub KOORDYNATOROWI wywiązanie z ich obowiązków. Dlaczego gromadzimy te dane?

* Oświadczam, że dokonując zgłoszenia udziału w PROMOCJI niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez ADMINISTRATORA w ww. zakresie i celu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa, w tym RODO. Podanie ww. danych osobowych przeze mnie ma charakter dobrowolny, ale konieczny dla wzięcia udziału w PROMOCJI.

Masz wybór. Możesz skorzystać ze swoich praw do ochrony danych (Jak wyjaśniono w naszej polityce prywatności, możesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych na temat Twojej osoby; możesz też je poprawić, usunąć, przenieść do innego dostawcy lub sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas tych danych osobowych bądź ograniczyć sposób, w jaki je przetwarzamy; możesz także wycofać swoją zgodę.), kontaktując się z KOORDYNATOREM pod adresem: biuro@tqg.pl lub z Działu obsługi klienta (P&G Consumer Care) ADMINISTRATORA za pośrednictwem strony internetowej z formularzem kontaktowym (Contact Us) na witrynie P&G

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotne otrzymywanie na mój ww. adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji handlowych, w tym newsletterów, kwestionariuszy dotyczących oceny produktów, kuponów rabatowych, ofert od ADMINISTRATORA dotyczących marki Braun i innych zaufanych marek P&G https://www.pg.com/brands, w tym wysyłanych za pośrednictwem KOORDYNATORA, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wielokrotny kontakt telefoniczny na mój ww. numer telefonu w celu marketingowym ADMINISTRATORA, współpracującego w tym zakresie ze Spółką Procter & Gamble International Operations SA z siedzibą w Genewie, 47 Route de Saint-Georges, CH-1213 Petit Lancy SWITZERLAND, w tym za pośrednictwem KOORDYNATORA, tj. przedstawiania mi informacji handlowych związanych z działalnością lub z ofertą handlową ADMINISTRATORA, zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.